Nigiri & Roll Sushi

Sushi

Maki, Rolls, Cones, Nigiri Sushi

Nigiri Sushi

Fish on top of rice

S1. Masago Sushi

$1.90
S2. Tamago Sushi

S2. Tamago Sushi

$1.90
S3. Inari Sushi

S3. Inari Sushi

$1.90
S4. Tuna Sushi

S4. Tuna Sushi

$2.40
S5. Salmon Sushi

S5. Salmon Sushi

$2.40
S6. Kani Sushi

S6. Kani Sushi

$2.20
S7. Ebi Sushi

S7. Ebi Sushi

$2.20
S8. Tobiko Sushi

S8. Tobiko Sushi

$2.60
S9. Seaweed Salad Sushi

S9. Seaweed Salad Sushi

$2.20

S10. Toro Sushi

$3.50

S11. Salmon Toro

$3.50
S12. Chopped Scallop Sushi

S12. Chopped Scallop Sushi

$3.20
S13. Fukahire

S13. Fukahire

$3.20
S14. Unagi Sushi

S14. Unagi Sushi

$3.50

Maki Sushi

Seaweed Outside

S20. Tamago Maki

$3.00
S21. Cucumber Maki

S21. Cucumber Maki

$3.00
S22. Oshinko Maki

S22. Oshinko Maki

$3.00
S23. Kanpyo Maki

S23. Kanpyo Maki

$3.00

S24. Mango Maki

$3.50
S25. Avocado Maki

S25. Avocado Maki

$3.50
S26. Salmon Maki

S26. Salmon Maki

$4.00
S27. Tobiko Maki

S27. Tobiko Maki

$4.00
S28. Tuna Maki

S28. Tuna Maki

$4.00
S29. Negi-Toro Maki

S29. Negi-Toro Maki

Tuna or Salmon

$6.00

Roll Sushi

Rice outsid

** Cone Sushi Available **

S30. Acocado & Salmon Roll

$5.50
S31. Dynamite Roll

S31. Dynamite Roll

$5.25
S32. Chopped Scallop Roll

S32. Chopped Scallop Roll

$5.25
S33. Scallop & Salmon Roll

S33. Scallop & Salmon Roll

$6.00

S34. Mango & Salmon Roll

$6.00
S35. Spicy Tuna/Salmon Roll

S35. Spicy Tuna/Salmon Roll

$6.00
S36. Crispy Tuna/Salmon Roll

S36. Crispy Tuna/Salmon Roll

$6.00

S37. Negi-Toro Roll

Tuna or Salmon

$7.50
S40. BC Roll

S40. BC Roll

$4.50
S41. BBQ Salmon Roll

S41. BBQ Salmon Roll

$4.50
S42. Avocado & Cuke Roll

S42. Avocado & Cuke Roll

$5.00
S43. Avocado & Mango Roll

S43. Avocado & Mango Roll

$5.00
S44. California Roll

S44. California Roll

$4.75
S45. Mango California Roll

S45. Mango California Roll

$5.00
S46. Chicken Teriyaki Roll

S46. Chicken Teriyaki Roll

$5.00
S47. Teriyaki Beef Roll

S47. Teriyaki Beef Roll

$5.25
S48. Chicken Tempura Roll

S48. Chicken Tempura Roll

$5.00
S49. Kani Tempura Roll

S49. Kani Tempura Roll

$5.00
S50. Yam Tempura Roll

S50. Yam Tempura Roll

$5.00
S51. Veggie Roll

S51. Veggie Roll

$5.00

S52. Smoke Salmon Roll

with Cheese

$6.00
S53. Futomaki

S53. Futomaki

4 pieces

$6.00
S54. Alaska Roll

S54. Alaska Roll

$7.50
S55. Unagi Roll

S55. Unagi Roll

$6.50
S56. Unagi Tempura Roll

S56. Unagi Tempura Roll

$7.00
S57. Fukuroku Roll

S57. Fukuroku Roll

$8.00